Instituti per Marketing - Institute for Marketing

Hulumtimi i tregut si instrument kyq

Hulumtimi i tregut eshte mbledhes i te dhenave, i perpunon dhe i analizon ato te dhena qe jane relevante per Marketingun.

Hulumtimi i tregut fillon me definicionin si problem dhe perfundon me nje raport te pershtatshem per nje keshillim te suksesshem.